Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

20 FEB 2021 15:23
Uppsala Gymnastikförening medlemmar, ledare och förtroendevalda inbjuds till Årsmöte.

Datum: Onsdag 14 april 2021
Tid: Kl. 19:00
Plats: Digitalt via Google Meet video
 • Uppdaterad: 20 FEB 2021 15:23

 Kallar till:  Årsmöte

Onsdagen den 14 april 2020, kl. 19.00,

 Plats: Digitalt via Google Meet Video

Föredragningslista

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2020
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för verksamhetsår 2020
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Behandling av till årsmötet väckta frågor, som skriftligen inkommit till styrelsen senast 60 dagar före årsmötet
 15. Val av ordförande för en tid av ett år
 16. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av två år
 17. Val av 1 styrelseledamot för en tid av ett år
 18. Val av 2 förtroendevalda revisorer för en tid av ett år
 19. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en väljes till att vara sammankallande
 20. Övriga frågor
 21. Utdelning av förtjänsttecken
 22. Mötet avslutande


Se Årsmötedokument


För att få möteslänken måste du Anmälan senast den 8 april 2021. 

Anmälan med namn, mejladress och telefonnummer, insändes till: This is a mailto link

 

Hjärtligt välkomna!

Skribent: Claudia Wennberg
E-post: Adressen Gömd

Stöd Uppsala Gymnastikförening

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Postadress:
Uppsala GF - Gymnastik
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Besöksadress:
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018219383
E-post: This is a mailto link

Bli Sponsor

Bli en stödmedlem

Stöd vår förening-köp Bingolotter 

Stadium banner