Hoppa till sidans innehåll

Uppsala GFs årsmöte 2020

01 MAR 2020 17:40
15e april 2020 kl 19:00 är det dags för Uppsala GFs årsmöte. Mer info snart!
  • Uppdaterad: 04 MAR 2020 21:41

 

Uppsala Gymnastikförening kallar till:

 

 

Årsmöte

  

Onsdagen den 15 April 2020, kl. 19.00

 

Lokal: Olympia, Fyrishov

Eller: Registrera dig med Kansli för att ansluta till onlinemötet

 

 

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7.  Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2020

12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för verksamhetsår 2020

13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

14. Behandling av till årsmötet väckta frågor, som skriftligen inkommit till styrelsen senast 60 dagar före årsmötet

15. Val av ordförande för en tid av ett år

16. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av två år

17. Val av 1 styrelseledamot för en tid av ett år

18. Val av 2 förtroendevalda revisorer för en tid av ett år

19. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en väljes till att vara sammankallande

20. Övriga frågor

21. Utdelning av förtjänsttecken

22. Mötet avslutande

 

Gå till Årsmöteshandlingar

Anmälan till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 8 april 2020.

Anmälan med namn och telefonnummer, insändes till: This is a mailto link

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på fika.

Hjärtligt välkomna!

 

Skribent: Claudia Wennberg
E-post: Adressen Gömd

Stöd Uppsala Gymnastikförening

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Postadress:
Uppsala GF - Gymnastik
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Besöksadress:
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018219383
E-post: This is a mailto link

Bli Sponsor

Bli en stödmedlem

Stöd vår förening-köp Bingolotter 

Stadium banner